Fasadmålning 3-planshus. Nacka Järla

Vårt måleriföretag målade fasaden på ett 3-planshus i Järla strax utanför Nacka. Ägaren till huset var missnöjd med att den gamla färgen börjat flagna. Våra målare tog itu med saken och utförde en ytskiktsrenovering som inkluderade spackling på några platser där det behövdes. Inte en detalj lämnades åt slumpen och fastighetsägaren är efteråt nöjd över att ha ett hus i bevarad lantlig stil som passar väl in i omgivningen. Fasadmålningen utfördes på ett hus på Griffelvägen i Järla.

Tycker du att ditt hus är i behov av att målas om? Då kan du dra nytta av kunskaperna hos våra målare. Här kan du hitta mer information om vår målerifirma.